İNSAN KAYNAKLARI

İşe Alım Süreci

İnsan Kaynakları bölümümüzde işe alım sürecinde önceliğimiz şirket vizyonu ve stratejisi doğrultusunda yetenekli işgücünü organizasyonumuza kazandırmaktır. Bu doğrultuda açık pozisyonlarımızla ilgili kriterler, görev tanımları ve adaylardan beklentiler ortaya konulmaktadır. Yayınlanan açık pozisyonlara gelen başvurulardan uygun bulunan adaylarla görüşmeler yapılıp işe uygun adayın belirlenmesi sağlanır ve uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılıp, teklifin kabul edilmesi durumunda işe alımı gerçekleştirilir.

Personel Performans Değerlendirilmesi

Her personel hakkında yılda bir defa "Performans Değerlendirilmesi" yapılır. Personel performans değerlendirilmesinde, o personelin yıl içindeki hedeflerinin gerçekleşme oranı, iş disiplini, gayreti, devamı ve gelişmesi değerlendirilerek personel hakkında tam bir kanaatin ortaya çıkması temin edilir. Personelin ücret artışı, gelişmesi ve yeni görevlere geçmesinde, bu değerlendirme esasları nazarı itibara alınır.

İş Başvurusu İçin

ik@iskan.com.tr